Hồ sơ đã sát hạch : 0
Hồ sơ đang sát hạch : 0
Hồ sơ mới nhận : 4
Hướng dẫn sử dụng công dân
Chứng chỉ bất động sản mới cấp toàn quốc
Chứng chỉ môi giới bất động sản của
Số chứng chỉ Hình thức cấp Ngày cấp Họ và tên Số CMND Cảnh cáo Thu hồi